October 2019
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
September 29, 2019 September 30, 2019 October 1, 2019 October 2, 2019 October 3, 2019 October 4, 2019 October 5, 2019
October 6, 2019 October 7, 2019 October 8, 2019 October 9, 2019 October 10, 2019 October 11, 2019 October 12, 2019
October 13, 2019 October 14, 2019 October 15, 2019 October 16, 2019

Congressional Power and Presidential Authority

Congressional Power and Presidential Authority
October 17, 2019 October 18, 2019 October 19, 2019
October 20, 2019 October 21, 2019 October 22, 2019 October 23, 2019 October 24, 2019 October 25, 2019 October 26, 2019
October 27, 2019 October 28, 2019

Advanced Legislative Process

Advanced Legislative Process

Navy Capitol Hill Workshop

Navy Capitol Hill Workshop
October 29, 2019

Advanced Legislative Process

Advanced Legislative Process

Navy Capitol Hill Workshop

Navy Capitol Hill Workshop
October 30, 2019

Navy Capitol Hill Workshop

Navy Capitol Hill Workshop

Advanced Budget and Appropriations Process

Advanced Budget and Appropriations Process
October 31, 2019

Navy Capitol Hill Workshop

Navy Capitol Hill Workshop

Advanced Budget and Appropriations Process

Advanced Budget and Appropriations Process
November 1, 2019 November 2, 2019

Return to calendar